Slide 1

O firmie

Biuro Detektywistyczne Lauda

Właścicielem Biura Detektywistycznego Lauda jest detektyw Daniel Kopacki, nr licencji 0009000, emerytowany oficer Policji, absolwent m.in. Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który ukończył wiele szkoleń i kursów związanych ze służbą w pionie operacyjno – rozpoznawczym. Służbę pełnił przez blisko 20 lat przede wszystkim w Wydziale Kryminalnym, jak również w Samodzielnym Pododdziale Antyterrorystycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Wielokrotnie był nagradzany za swoją postawę i sukcesy w służbie. Pozostali współpracownicy biura to również osoby z doświadczeniem uzyskanym podczas pełnienia służby w organach ścigania.

Priorytetem firmy jest skuteczność w realizacji zadań zleconych przez klienta, który obdarzył nas zaufaniem przekazując daną sprawę do realizacji. Przyjęte przez nas zlecenie jest zawsze traktowane priorytetowo, realizowane z pełnym zaangażowaniem ukierunkowanym na osiągnięcie zamierzonego celu.

Biuro Detektywistyczne Lauda Daniel Kopacki jest odpowiedzią na Państwa problemy. Ściśle współpracujemy z adwokatami i radcami prawnymi naszych Klientów. Daje to gwarancje, iż przygotowane przez nasz zespół materiały będą mogły być w pełni wykorzystane w danym postępowaniu, tak by strategia obrana przez pełnomocnika prawnego naszego Klienta była w pełni zrealizowana, a Klient w pełni usatysfakcjonowany.

Podstawą naszej działalności jest najwyższa jakość pełnionych usług, dyskrecja, kompetencje i profesjonalizm. Działamy zgodnie z literą prawa, a w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 129) i innych przepisów okołoustawowych. Podjęcie zleconych czynności poprzedzone jest podpisaniem umowy przez strony.

Posiadamy wszystkie wymagane prawem uprawnienia do wykonywania czynności detektywistycznych, w tym ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej dotyczącej pracy detektywów oraz wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Działamy na wielu płaszczyznach, przygotowujemy profesjonalną i szczegółową strategię działania. Dzięki temu jesteśmy skuteczni.

Oferujemy pomoc specjalistyczną z zakresu stosowanej psychologii kryminalnej, pisma ręcznego (potocznie grafologii) oraz informatyki. Współpracujemy również z radcami prawnymi oraz adwokatami, by zapewnić pełne spektrum pomocy Klientowi.