Slide 1

RODO

  1. Na podstawie art. 28a Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 129) detektyw lub zatrudniający go przedsiębiorca przetwarza dane osobowe zebrane w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 (usługi detektywistyczne), bez zgody osób, których dane dotyczą, wyłącznie w zakresie realizacji usługi detektywistycznej.
  2. Na podstawie art. 28c Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 129) do przetwarzania danych osobowych zebranych w toku wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 (usługi detektywistyczne), nie stosuje się przepisów art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 15 ust. 1 lit. a, c i g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.).

Oznacza to, że:

  • administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Biuro Detektywistyczne Lauda Daniel Kopacki jest właściciel Daniel Kopacki, adres 76-251 Bolesławice ul. Jaworowa 18.
  • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Biurze Detektywistycznym Lauda Daniel Kopacki następuje drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@detektywilauda.pl.
  • przetwarzanie danych osobowych w Biurze Detektywistycznym Lauda Daniel Kopacki następuje wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji zlecenia usług detektywistycznych przez niniejsze biuro i nie przetwarza się ich dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  • przechowywanie danych osobowych zebranych w toku wykonywania usługi detektywistycznej, zgodnie z art. 28b ust.1 oraz ust 2 Ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 129) przez okres na jaki pozwalają przepisy.