Slide 1

Sprawy kryminalne

  • Ustalanie pobytu osób poszukiwanych, zaginionych, porwania rodzicielskie

  • Ustalanie sprawców przestępstw popełnianych na szkodę klientów

  • Analiza spraw procesowych

Ustalanie pobytu osób poszukiwanych, zaginionych, porwania rodzicielskie

Przeprowadzenie czynności zmierzających do ustalenia miejsca pobytu osoby wskazanej przez klienta, która w sposób celowy zerwała kontakt lub, jak wynika z okoliczności sprawy, mogło być spowodowane czynnikami przestępczymi.

Ustalanie sprawców przestępstw popełnianych na szkodę klientów

Na potrzeby prowadzonego postępowania przygotowawczego zebranie materiału dowodowego pozwalającego na wykrycie sprawcy przestępstwa popełnionego na szkodę klienta, np. rozbój, kradzież, wymuszenie rozbójnicze, groźby, stalking itp.

Analiza spraw procesowych

W wyniku przeprowadzonej analizy wskazanie klientowi kierunków dalszego postępowania poprzez m.in. pozyskanie nowych źródeł dowodowych w celu pozytywnego zakończenia sprawy.

Prywatny detektyw – profesjonalne wsparcie w odnajdywaniu osób zaginionych lub uprowadzonych

Prowadzenie poszukiwań różnych osób (m.in. członków rodziny czy przyjaciół Klientów) należy do działań mocno kojarzących się z prywatnym detektywem – do czego przyczyniły się nie tylko filmy noir, ale też głośne sprawy zaginięć w Polsce, Europie i na całym świecie. To profesjonalne wsparcie, na jakie niekiedy nie można liczyć ze strony Policji, (np. gdy poszukiwani bliscy są już pełnoletni, a dodatkowo wszystko wskazuje na to, że opuścili ostatnie miejsce pobytu z własnej woli).

W Biurze Detektywistycznym Lauda pomagamy odnaleźć osoby, (np. pochodzące z Gdańska, Słupska czy Koszalina, województwa pomorskiego, zachodnio - pomorskiegoale również z terenu całej Polski jak i Europy), które same zerwały kontakt z naszymi Klientami lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że takie wydarzenie spowodowały czynniki przestępczej natury. Zajmujemy się również poszukiwaniami niepełnoletnich – zarówno samowolnie uciekających z domów rodzinnych czy ośrodków opiekuńczych, jak  i uprowadzonych podstępem – a także sprawami porwań rodzicielskich (dokonywanych przez rodzica posiadającego pełnię praw rodzicielskich, decydującego się jednak na zabranie dziecka ze sobą bez wiedzy oraz zgody ojca bądź matki).

Pomoc w wykrywaniu sprawców przestępstw popełnionych na szkodę naszych Klientów

Kradzież, rozbój, wymuszenie rozbójnicze – to tylko niektóre przykłady przestępstw popełnianych na szkodę naszych Klientów, przychodzących do zlokalizowanego pod Słupskiem Biura Detektywistycznego Lauda z prośbą o odnalezienie sprawców tych czynów. Pomagamy też ofiarom stalkingu czy adresatom anonimowych gróźb karalnych. Podczas realizacji tego rodzaju zleceń skupiamy się na zebraniu materiału dowodowego na potrzeby prowadzonego postępowania przygotowawczego. Dostarczane przez nas informacje pozwalają na wykrycie (jak również postawienie przed sądem) sprawców przestępstw.

Analizowanie spraw procesowych z zakresu prawa karnego

Analizą spraw procesowych z zakresu prawa karnego zajmujemy się na życzenie Klienta. W wyniku jej przeprowadzenia wskazujemy kierunki dalszego postępowania – przykładowo pozyskanie nowych źródeł dowodowych. Jesteśmy w stanie podjąć takie działanie również w przypadku, gdy doszło do niesłusznego (w odczuciu naszego Klienta) umorzenia śledztwa lub skazania osoby niewinnej za przestępstwo, którego nie popełniła. W takich przypadkach dokładamy starań, by sprawdzić, czy dana sprawa została poprowadzona w sposób prawidłowy, z uwzględnieniem wszystkich istotnych faktów i zgromadzonego materiału dowodowego.

Analizę przeprowadzamy zgodnie z prawem, nie wykraczając poza ustawowe uprawnienia detektywa. Ponowne zbadanie pewnych aspektów postępowania albo akt sprawy czasem pozwala jednak na odkrycie nowych informacji, wymagających ponownego zbadania przez organy ścigania.

Profesjonalne podejście i pełna dyskrecja to wartości, na które stawiamy w Biurze Detektywistycznym Lauda. Zachęcamy do nawiązania współpracy z nami wszystkie osoby z Koszalina, Słupska, Gdańska czy innych miejscowości województw pomorskiego i zachodnio-pomorskiego, jak i terenu całej Polski, które potrzebują pomocy prywatnego detektywa w sprawach kryminalnych takich jak wykrywanie sprawców przestępstw czy odnajdywanie zaginionych bliskich.